June 22, 2024

February 2022 – Collection & Expenses

NameAmount
Sayad Ayaz30000
Azim Momin1100
Shabnam Khan700
Nazeer Ahmed500
Tahzeeb500
Shahid500
Asim1100
Kasam Shaikh2200
Kashif1100
Sarfaraz1100
Mohammad Daruwala1000
Haji Asir2000
Amina Shah2500
Dr Sana500
Samir Dange1500
Seher1000
Yakub Ansari1000
Abdul Khadar600
Wasim Qureshi2000
Total49800
Expenses
Salary28000
Meals27580
Light bill2045
Total57625