July 18, 2024

January 2023 – Collection & Expenses

Sr NoNameAmount
1Sabir Ansari200
2Asmina Dange1100
3Fauziya Dange1100
4Safwan company wala2200
5Kashif bhai1100
6Sarfaraz bherde1100
7Muhammad1100
8Aamina shah2000
9Azharuddin shaikh1100
10Shabnam Khan500
11Ab. Gafoor400
12Sarah Advocate1100
13Mudassir chishty1100
14Kasam shaikh2200
15Tauseef bijai4000
16Amreen shaikh12000
17Aasim Ziya1100
18Haji Asir kadri4000
19Mubin Khan5000
20Shoeb2000
21Ab. Azeez Sarang1000
22Rakmoddin1000
23Sameena shaikh1100
24Rahmat Ali200
25Ashfaq500
26Mohammad Iqbal shaikh5000
27Talat Ansari40000
28Rizwan1000
29Adib , Arshiya shaikh1100
30Shahid Khan500
31Mubin Kadri500
32Dr. Muhtashim1100
33Asif Khan Reptim500
34Sayyad Rashid10000
35Asif meer3300
36Haji Rashid500
37Issak shakeel10000
38Seema Siddiqui1000
39Muhammad Ali2000
40Salman Khan5000
41Ibrahim shah1500
42Nasir Khan1000
43Samir Dange3080
Total135,280
Expense
Sr NoNameAmount
1Salary40000
2Light Bill1560
3Darwaza & windows40000
4gas cylinder22000
5Reti cement &8000
6Mistari & labour10000
Tatal101,760