July 18, 2024

May 2023 – Collection & Expenses

Sr NoNameAmount
1Sabir200
2Kasam Shaikh2400
3Muhammad Nerul1200
4Asmina dange1200
5Fauziya dange1200
6Kashif Shaikh1200
7Sarfraz bherde1200
8Sibghatullah3000
9No name2000
10Rukhsar511
11Shabnam khan500
12Safwan company wala2400
13Nazir Ahmed500
14Shah Muhammad Ammar300
15Adib Shaikh1100
16Asif Meer3300
17Juned Ahmed200
18Asim ziya1200
19Shahid Khan500
20Azharuddin Shaikh1200
21Ayaz pathan1200
22Tauseef bijai1500
23Mujerbur Rahman1200
24Abdul khader700
25Muntajib Sayed3000
26Haji Ilyas436
27Farhat Patel1000
28Amina Shah1500
29Ibrahim shah2000
30Maaz Mujawar1200
31Samir dange2900
32Sameena Shaikh6200
Total48147
Expenses
Sr NoNameAmount
1Nashta & Meals35800
2Salary40000
3light Bord bulb fan13052
4Leabar charge7000
5white cement & pent3759
6lebar charge4550
7Harpik Finel640
8Reti cement2840
9Mistari9000
Light bill2239
Total118880